Krótka Historia Firmy


viskase213x216HqLG 2000

Viskase® kontynuuje rozwoj produktów na najwyższym poziomie, wprowadzając do sprzedaży osłonki VISMAX® , VISFLEX® , VISCOAT® i POLYJAX®

1960 1977

Zaprezentowana zostaje osłonka FIBROUS® marszczona w systemie SHIRMATIC®. System ten daje możliwość znacznego zwiększenia wydajności produkcji.

1971 1971

Firma Viskase jako pierwsza na rynku oferuje łatwo obieralną osłonkę E-Z PEEL NOJAX. Ta innowacyjna technologia znacząco udoskonaliła wydajność w zakresie bezosłonkowej produkcji parówek.

1931 1935

Viskase® prezentuje znacznie mocniejszą, przepuszczlną osłonkę FIBROUS .

1935 1931

Viskase® wprowadza do oferty pierwszą w historii osłonkę celulozową – kolorową oraz osłonki z nadrukiem.

1925 1925

Erwin O. Freund zakłożył przedsiębiorstwo pod nazwą Visking Corporation, znane dzisiaj jako Viskase® Companies, Inc., i uruchomił pierwszą linie produkcyjną  osłonek celulozowych małego kalibru – Nojax.

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.