Archive for November, 2014

Viskase®

November 4th, 2014

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu nowy symbol wizerunku Viskase będący częścią nieustannego rozwoju naszej firmy. Nasze odświeżone logo odzwierciedla to, kim jesteśmy dziś i symbolizuje naszą nowoczesną i dynamiczną przyszłość. Jeśli chcieliby Państwo wykorzystać nowe logo Viskase, prosimy o kontakt z Państwa opiekunem handlowym.

Viskase Asia Pacific Corporation

November 4th, 2014

We are pleased to announce that our facility Viskase Asia Pacific Corporation is now Halal certified from Indonesia – Majelis Ulama of Indonesia.
Two approvals were issued: Halal Certificate and the status of Halal Assurance System with an “Excellent” rating. They are also Halal Certified from the Philippines – Islamic Da’wah Council of the Philippines. Congratulations on this important achievement!

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.