Archive for December, 2014

Viskase Polska

December 18th, 2014

Aby jeszcze bardziej wyjść naprzeciw potrzebom naszych klientów, VISKASE® ma zaszczyt ogłosić otwarcie nowego zakładu produkcyjnego w Warszawie zajmującego się produkcją osłonek z tworzyw sztucznych

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.