Archive for January, 2017

Walsroder i Viskase wyznaczają nowe standardy na rynku osłonek do wędlin

January 23rd, 2017

(Lombard, IL, 12 stycznia 2017 r.)  Viskase Companies, Inc., jeden z wiodących światowych dostawców osłonek do wędlin z tworzyw sztucznych  nabył 100% udziałów w Walsroder Casings Group. Akwizycja ta obejmuje spółki zależne Walsroder Casings GmbH oraz Walsroder Casings Polska Sp. z o.o. jak również aktywa związane z branżą osłonek należące do Poly-clip System, LLC, amerykańskiego dystrybutora Walsroder.

Partnerstwo strategiczne i siła rynkowa obu marek „Viskase” oraz „Walsroder” tworzą wyjątkowo szerokie portfolio produktów oferujące najlepsze rozwiązania obecnym i przyszłym klientom.

Wiodące produkty rynkowe obu spółek obejmują osłonki celulozowe o małych rozmiarach (Nojax), celulozowe osłonki fibrusowe (Viskase Fibrous, Walsroder Fibrous, w tym osłonki barierowe F plus oraz FVP), osłonki tekstylne jak również szeroką gamę osłonek z tworzyw sztucznych. Portfolio osłonek z tworzyw sztucznych zostało również poszerzone o wszystkie produkty wytwarzane przez polską spółkę Darmex, która została zakupiona przez Viskase również w 2016 r.

Dzięki tym wyjątkowym produktom portfolio spółek Viskase może zaoferować kompletne rozwiązania dla przemysłu mięsnego na całym świecie.

O Viskase®
Viskase Companies, Inc. została założona w Chicago w stanie Illinois w 1925 roku. Początkowo firma działała pod nazwą Visking Company. Wówczas to zostały wyprodukowane pierwsze syntetyczne osłonki z regenerowanej celulozy. Rozpoczęcie produkcji osłonek sztucznych było przełomowym krokiem w rozwoju przemysłu mięsnego. Pozwoliło zwiększyć produktywność i efektywność w wytwarzaniu gotowych do spożycia produktów mięsnych. W kolejnych latach firma w dalszym ciągu stawiała na innowacje wprowadzając na rynek nowe produkty, nowe pomysły oraz nowe zastosowania produktów dla jak najlepszego zaspokojenia potrzeb klientów. Ekspansja na nowych rynkach oraz rozwój działalności na dotychczasowych rynkach doprowadził nas do miejsca, w którym znajdujemy się dzisiaj; jesteśmy skoncentrowani na pomocy naszym klientom w dostarczeniu bezpiecznych i rozsądnych cenowo źródeł białka dla mieszkańców całego świata.

O Walsroder® Casings GmbH
Od 1928 Walsroder Casings GmbH jest producentem i dostawcą wysokiej jakości osłonek do wędlin oraz  usług technologicznych dla producentów wyrobów mięsnych i przemysłu. Marka Walsroder symbolizuje wyjątkową jakość, innowacyjne badania i rozwój oraz wysoce cenione wsparcie dla przemysłu przetwórstwa mięsnego. Walsroder Group zatrudnia około 450 osób w swych zakładach zlokalizowanych w Bomlitz (Niemcy) oraz w Legnicy (Polska). W roku podatkowym 2016 całkowite przychody ze sprzedaży Walsroder osiągnęły poziom ok. 60 milionów dolarów.

O Darmex Casing® Sp. z o.o.
Od 1996 Darmex Casing wytwarza i dostarcza wysokiej jakości osłonki z tworzyw sztucznych. Darmex zapewnia unikalne i innowacyjne rozwiązania dla przemysłu mięsnego zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.  Darmex posiada siedzibę w Świeciu i zatrudnia ok. 75 pracowników. Poprzednim właścicielem Darmex był Supravis Group S.A.

Viskase nabywa Walsroder Casings

January 23rd, 2017

5 stycznia 2017, Lombard, Illinois.  Viskase Companies, Inc. (OTCMKTS: VKSC), podało w dniu dzisiejszym do publicznej wiadomości fakt podpisania finalnej umowy nabycia 100% udziałów w Walsroder Casings Group (w tym w jej spółkach zależnych Walsroder Casings GmbH oraz Walsroder Casings Polska Sp. z o.o.), z siedzibą w Bomlitz, Niemcy, od Quota International GmbH oraz od CT Holding GmbH. Przedmiotem transakcji nabycia są również aktywa związane z branżą osłonek należące do Poly-clip System, LLC, amerykańskiego dystrybutora Walsroder, spółki powiązanej z Quota, z siedzibą w Mundelein, Illinois.

Po kilku dekadach działalności Walsroder jest powszechnie znany wśród przedsiębiorstw z branży przetwórstwa mięsnego z wysokiej jakości produktów fibrusowych i osłonek poliamidowych, jak również z innowacyjnej technologii produkcji. Dystrybucja produktów Walsroder odbywa się na terenie całego świata. Walsroder posiada odziały produkcyjne i dystrybucyjne w Niemczech i Polsce, a także centrum dystrybucyjne w USA gdzie działa poprzez firmę Poly-clip.

W roku 2016 całkowite przychody ze sprzedaży Walsroder wyniosły ok. 60 milionów dolarów.

Niniejsza akwizycja wzmocni i rozszerzy szerokie portfolio produktów oferowanych przez Viskase w zakresie osłonek fibrusowych i poliamidowych jak również zwiększy potencjał produkcyjny na wszystkich kluczowych rynkach Viskase.

Thomas D. Davis, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Viskase, skomentował ten fakt następująco: „Cieszymy się, że wysokiej jakości produkty oraz utalentowana kadra zarządzająca i pracownicy Walsroder dołączą do rodziny Viskase. Ta akwizycja wzbogaci szerokie portfolio produktów oferowanych branży przetwórstwa mięsnego na całym świecie, a połączenie utalentowanych pracowników obu przedsiębiorstw wzmocni i przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności Viskase.”

Ostateczna finalizacja przejęcia spodziewana jest w połowie stycznia po zakończeniu procedur prawno-regulacyjnych. Przejście działalności dystrybucyjnej oraz wykończenia osłonek firmy Poly-clip na terenie USA pod skrzydła Viskase nastąpi w ciągu najbliższych kilku miesięcy zapewniając tym samym zaspokojenie potrzeb klientów.

O Viskase®

 Viskase Companies, Inc. została założona w Chicago w stanie Illinois w 1925 roku. Początkowo firma działała pod nazwą Visking Company. Wówczas to zostały wyprodukowane pierwsze syntetyczne osłonki z regenerowanej celulozy. Rozpoczęcie produkcji osłonek sztucznych było przełomowym krokiem w rozwoju przemysłu mięsnego. Pozwoliło zwiększyć produktywność i efektywność w wytwarzaniu gotowych do spożycia produktów mięsnych. W kolejnych latach firma w dalszym ciągu stawiała na innowacje wprowadzając na rynek nowe produkty, nowe pomysły oraz nowe zastosowania produktów dla jak najlepszego zaspokojenia potrzeb klientów. Ekspansja na nowych rynkach oraz rozwój działalności na dotychczasowych rynkach doprowadził nas do miejsca, w którym znajdujemy się dzisiaj; jesteśmy skoncentrowani na pomocy naszym klientom w dostarczeniu bezpiecznych i rozsądnych cenowo źródeł białka dla mieszkańców całego świata.

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.