Archive for February, 2017

Razem możemy Państwu zaoferować więcej

February 8th, 2017

Wyjątkowo kompleksowa oferta produktów Viskase obejmuje teraz zarówno osłonki Walsroder, jak i Darmex®, oferując pełną gamę najlepszych w swojej klasie rozwiązań i usług związanych z opakowaniami do żywności. Aby wyświetlić produkty i informacje o firmie, kliknij odpowiedni link poniżej, aby odwiedzić witrynę każdej firmy.

Walsroder logo Darmex logo

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.