Viskase logo with globe

Misja

Aby zapewnić pełną gamę rozwiązań i usług związanych z pakowaniem żywności, które odzwierciedlają Nasze nieustające zaangażowanie w innowacje oraz w utrzymanie czołowej pozycji na rynku, dodajemy wartość dla produktów Naszych klientów oraz zwiększamy wartość przedsiębiorstwa dla Naszych pracowników i akcjonariuszy.

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.