Osłonki celulozowe

Osłonki celulozowe powstają z regenerowanej celulozy. Osłonki są dostępne w różnych wersjach - zmarszczone i w rolach. NOJAX® jest oferowany w gilzach (batony gotowe do użycia), FIBROUS® i LCC® proponujemy marszczony lub w rolach (w zależności od produktu). Osłonki celulozowe przepuszczają parę wodną i dym wędzarniczy.

Proszę wybrać jeden z następujących produktów:

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.