Osłonki celulozowe

Osłonki celulozowe powstają z regenerowanej celulozy. Osłonki są dostępne w różnych wersjach - zmarszczone i w rolach. NOJAX® jest oferowany w gilzach (batony gotowe do użycia), FIBROUS® i LCC® proponujemy marszczony lub w rolach (w zależności od produktu). Osłonki celulozowe przepuszczają parę wodną i dym wędzarniczy.

Proszę wybrać jeden z następujących produktów: