Osłonki poliamidowe i folie

Osłonki Poliamidowe Viskase® produkowane są na bazie wysokiej jakości surowców i przeznaczone do wielu produktów żywnościowych. Osłonki te są dostosowane do produktów wysokowydajnych, smarownych oraz przeznaczonych do plasterkowania. Osłonka charakteryzuje się dodatkowo wysoką barierowością dla tlenu, dzięki czemu skutecznie chroni produkty przed powierzchniowym utlenianiem, utratą koloru oraz wyciekami farszu.

Proszę wybrać jeden z następujących produktów:

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.